آخرین مطالب

عضویت در سامانه پیامکی با ارسال «عضویت» به 09199380946

 • امام علی علیه السلام: خداوند امت های پیشین از شما را لعنت نکرده مگر به خاطر….!
 • یکی دیگر از روشهای امر به معروف و نهی از منکر: شیوه نامه و پیام
 • امر به معروف و نهی از منکر در سیره شهدا…
 • چه کنیم تا با صالحان محشور شویم؟
 • … و همانان رستگارانند.
 • از روشهای امر به معروف و نهی از منکر: شیوه غیری؛ یعنی…
 • از روش‌های امر به معروف و نهی از منکر: شیوه عاطفی؛ یعنی…
 • امام خامنه ای: … شما باید به او امر کنید، نه اینکه از او خواهش کنید …
 • یکی از شیوه های امر به معروف و نهی از منکر: شیوه مستقیم
 • امر به معروف و نهی از منکر نشانه غیرت دینی و احساس مسئولیت است.
 • امام خامنه ای: میگویند اثر ندارد!تجربه کنید،شما بگویید، نفر دوم بگوید…نفر پنجاهم بگوید… چه کسی میتواند منکر را ادامه دهد؟
 • امام خامنه ای: همه مردم باید وظیفه امربه معروف و نهی از منکر را برای خود قائل باشند…
 • تو برا آقات کار کن!