آخرین مطالب

عضویت در سامانه پیامکی با ارسال «عضویت» به 09199380946

حجاب مساوى با عفت و پاكدامنى هست یا خیر؟

حجاب مساوى با عفت و پاكدامنى هست یا خیر؟

برخى ميگويند كه حجاب مساوى با عفت و پاكدامنى نيست. بله، من هم قبول دارم كه حجاب ، صددرصد مساوى با عفت نيست. يعنى اينكه هركس حجاب كامل ندارد، معنى اش اين نيست كه صددرصد فاسد و بى عفت است يا هركس حجاب ظاهرى اش درست است، صددرصد عفيف نيست.
منتهى يك سوال وجود دارد، آيا بين اخلاق و لباس ، ارتباطى هست يا نه؟ بين نوع لباس با اخلاق و عفت ، ارتباط هست يا نيست؟ بين ظاهر و باطن انسان ، هيچ ارتباطى وجود ندارد؟ يعنى هركسى با يك باطن مشخص، به هر ظاهرى ميتواند خود را شكل دهد؟ بين هدف و وسيله، بين محتوى و فرم ، هيچ ارتباطى نيست؟ يعنى كسى ميتواند بگويد من عفاف را قبول دارم اما به ظاهر ، فرم و شكل بيرونى كارى ندارم. عفاف يك امر درونى و قلبى است، من هم كه دلم پاك است ،پس ديگر نوع پوششم مهم نيست.آيا به نظر شما مضمون با روش نسبتى با هم ندارند؟ اگر ندارند، بايد هركسى هر لباسى را بپوشد. الان به شما هرلباسى را توصيه بكنند، ميپوشيد؟ چرا نميپوشيد؟ براى اينكه هر لباسى، يك پيامى دارد، يك معنايي دارد. يك فردى لباسى ميپوشد كه همه به او ميگويند ديوانه و فرد ديگرى با پوششى ديگر نزد ديگران محترم دانسته ميشود.
خيلى چيزها از جمله اخلاق و عفت و تعادل را تا حدود زيادى از روى ظاهر افراد ميتوان تشخيص داد.من نميگويم همه آدم ها را از روى لباس و ظاهر ، صددرصد ميشود شناخت، براى اينكه برخى ظاهر عوامفريب دارند، ما هم دور و بر خودمان ميشناسيم افرادى را كه ظاهرشان صددرصد درست است و باطنشان خراب و برعكس آدمى هم داريم كه ظاهرش خيلى خوب نيست اما ميدانيم انسان پاكى است. ضمن اينكه اگر كسى باطن اش پاك است، چرا مراقب ظاهرش نباشد؟ كسى كه معتقد است از درون مشكل عفت ندارد، چرا از عفت اش پاسدارى نميكند؟ درست است كه عفت ، امر قلبى و درونى است و حجاب امر بيرونى است و درست است كه حجاب مساوى نيست با عفت ، اما براى حفاظت از عفت بايد حجاب داشت. مثل صدف براى مرواريد. اسلام با قضاوت در باره آدم ها، فقط با نشانه هاى ظاهرى مخالف است، اما آيا نسبت برهنگى و پوشيدگى با عفت و حيا مساوى است؟ فاصله عفت و حيا با پوشش، همان مقدار است كه با برهنگى؟ اگر كسى حتى به اسلام هم معتقد نباشد، اما عاقل باشد،جواب روشن اين سوال را ميداند.
پس آدم با حيا نميتواند لباس تحريك كننده و غير اخلاقى بپوشد. ما نميگوييم هركس كه حجاب اش مناسب نيست، حتماً فاسد است چون بدحجابى علت هاى مختلف دارد، ولى در هر موردى و با هر علتى كه باشد غلط است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


9 × 3 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>