آخرین مطالب

عضویت در سامانه پیامکی با ارسال «عضویت» به 09199380946

باب اول: احکام امر به معروف و نهی از منکر در تحریرالوسیله امام خمینی (ره)

گفتاری در مراتب امر به معروف و نهی از منکر

همانا برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است که در صورت حصول مطلوب از مرتبه‌ی پائین‌تر- حتی با احتمال حصول آن- جایز نیست که به مرتبه‌ی بالاتر تعدّی نمود. مرتبه‌ی اوّل- این است که کاری انجام بدهد که از آن ناراحتی قلبی او از منکر آشکار گردد و اینکه از او می‌خواهد که معروف را انجام داده ... ادامه مطلب »

گفتاری در مورد شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

این شرایط چند چیز است: [شرط] اوّل اینکه: امرکننده و نهی‌کننده بداند که آنچه را که شخص مکلّف ترک کرده یا انجام داده معروف یا منکر است اشاره ، پس بر کسی که معروف و منکر را نمی‌شناسد واجب نیست و علم (در امر به معروف و نهی از منکر) مانند استطاعت در حج، شرط وجوب است. مسأله‌ی ۱- در ... ادامه مطلب »

گفتاری در مورد اقسام امر به معروف و نهی از منکر و کیفیّت وجوب آن ها

مسأله‌ی ۱- در اینجا هر کدام از امر به معروف و نهی از منکر به واجب و مستحب تقسیم می‌شود، پس چیزی که عقلا یا شرعاً واجب است، امر به آن واجب می‌باشد و چیزی که عقلا قبیح، یا شرعاً حرام است، نهی از آن واجب می‌باشد. و چیزی که مندوب و مستحب باشد، امر به آن (هم) همچنین (مستحب) ... ادامه مطلب »

مقدمه ای بر احکام امر به معروف و نهی از منکر در تحریرالوسیله امام خمینی (ره)

این دو از والاترین و شریفترین واجبات می‌باشند و به وسیله‌ی اینها واجبات برپا می‌شود، و وجوب اینها از ضروریات دین است و منکر آن در صورت توجه به لازمه‌ی انکار و ملزم شدن به آن از کفّار می‌باشد. و در کتاب عزیز (قرآن) و احادیث شریفه با زبانهای مختلف بر آنها ترغیب و توجّه شده است. خداوند متعال می‌فرماید: ... ادامه مطلب »

fa_IRPersian
fa_IRPersian